Home

  Visie
  Specialisaties
  Opleidingen
  Tarieven
  Formulieren
  Privacy
  Klachten procedure
  Links
  Contact

 

  Afdrukken
  Vorige pagina

Klachten Procedure

Bespreek uw probleem of klacht eerst met mij. Misschien komen we er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Mochten wij er absoluut niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici.
Informatie hierover vindt u op de website van mijn beroepsvereniging dcn-voedingsadvies of mbog.nl